چین PVC موتورهای پرگولا سقف سایه خورشیدی آلومینیوم پشت بام پوشش

PVC موتورهای پرگولا سقف سایه خورشیدی آلومینیوم پشت بام پوشش

مدل: DM-P150
غلتک: Ø 80 میلی متر فولاد
پوشش: 200*170 میلی متر
چین آلومینیوم PVC Pergola Awning Kits اتاق آفتابی تابلو آفتابی سقف قابل باز کردن موتور

آلومینیوم PVC Pergola Awning Kits اتاق آفتابی تابلو آفتابی سقف قابل باز کردن موتور

غلتک: Ø 80 میلی متر فولاد
پوشش: 200*170 میلی متر
نوار جلو: آلومینیوم 97*70*2 میلی متر
چین کیت های آویزان کردن پرگولا بیرونی آلومینیوم PVC بادبانی پرگولا سقف اتوماتیک

کیت های آویزان کردن پرگولا بیرونی آلومینیوم PVC بادبانی پرگولا سقف اتوماتیک

غلتک: Ø 80 میلی متر فولاد
پوشش: 200*170 میلی متر
نوار جلو: آلومینیوم 97*70*2 میلی متر
چین پوشک آفتابی پرگولا کیت های آویزان پشت بام پوشش باران سقف PVC با چراغ های LED

پوشک آفتابی پرگولا کیت های آویزان پشت بام پوشش باران سقف PVC با چراغ های LED

غلتک: Ø 80 میلی متر فولاد
پوشش: 200*170 میلی متر
نوار جلو: آلومینیوم 97*70*2 میلی متر
چین کیت های آویزان در فضای باز پارگولای باغ پارگولای آفتابی PVC ضد آب

کیت های آویزان در فضای باز پارگولای باغ پارگولای آفتابی PVC ضد آب

مدل: DM-P150
غلتک: Ø 80 میلی متر فولاد
پوشش: 200*170 میلی متر
چین کیت های آویزان آلومینیوم Pergola Motorized Roof Retractable Polyester اکریلیک

کیت های آویزان آلومینیوم Pergola Motorized Roof Retractable Polyester اکریلیک

مدل: DM-P50
غلتک: Ø 80 میلی متر فولاد
پوشش: 200*170 میلی متر
1